VEKOP-6.1.1-15 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése

Pályázati lehetőség Budapesten és Pest megyében is!!!

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7 932 millió Ft.

Az egyes területi szereplő területén felhasználható forrás összegét a vonatkozó területspecifikus melléklet tartalmazza (Budapest Főváros 2.017 millió Ft, Érd Megyei Jogú Város 800 millió Ft, Pest megye 5.115 millió Ft).

A felhívásra Budapest és Pest megye valamennyi települése nyújthat be pályázatot.

Támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 11-től november 30-ig lehetséges (területspecifikusan eltérő határidővel).

pályázati tájékoztató és dokumentumok

Kiemelés a felhívásból :

“Családi bölcsődét csak egyházi és nem állami fenntartó hozhat létre”

Uniós pályázati felhívás (megyei jogú városok) TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

Ebben a pályázati kiírásban a megyei jogú városok fejlesztéseire kérhető támogatás A megvalósítás helyszíneiről bővebben: a felhívásban és dokumentációban szereplő kevésbé fejlett régiók vonatkozó terület-specifikus melléklet szerinti megyei jogú városának a közigazgatási területe.

A pályázat benyújtása 2016. február 29-től augusztus 30-ig lehetséges.