Új feladat a 415/2015-ös kormányrendelet szerinti adatszolgáltatás az intézményi térítési díjról a TEVADMIN rendszerben

 

Életbe lépett a 415/2015-ös kormányrendelet új adatszolgáltatásra vonatkozó része, elkészült a TEVADMIN rendszerben az online jelentési felület.

Az intézményi térítési díj fogalmát minden állami támogatásban részesülő szolgáltató ismeri, a jogszabály előírja a kiszámítását (határideje mindig az adott év április1.napja), a MÁK a helyszínen ellenőrzi, ugyanígy a kormányhivatal is.

A 328/2011-es korm.rendelet (a személyi térítési díjról) vonatkozó része : “10. § (1) A családi napközi és a családi gyermekfelügyelet intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének az egy napra jutó összegét.”

Az i.t.d. ennél alacsonyabb összegben is meghatározható, ha a fenntartó úgy dönt (van pl. hozzá saját plusz forrása). Ha a folyamatok indokolják év közben egyszer lehet módosítani. A fenntartói döntést dokumentálni kell.

Az új feladathoz kapcsolódóan röviden összefoglaljuk az intézményi térítési díj számításának egyik lehetséges módját, az aktualitások jegyében már a 2017. évi normatívát figyelembe véve.
PÉLDA: az előző év alapján megtervezzük az önköltséget – pl. évi 4 millió ft/csabő és megbecsüljük a várható gondozási napokat. Ha pl. a hiányzások és zárva tartás figyelembe vételével egy teltházas 5 férőhelyes szolgáltatás 4-es átlagos kapacitással számol akkor az az év 52 hetében  1040 gondozási napot jelent (52 hét x 5 nap x 4 gyerek).
SZÁMÍTÁS:
Az éves önköltség 4 millió forintból (éves bér, rezsi, ÉTKEZÉS IS(!), eszköz, egyebek…) le kell vonni az éves normatíva összegét ami 1040 gond.napnál 1040*1442 ft (346000 ft éves normatíva 240-es számmal osztandó, eredménye 1442 Ft/nap ), azaz 1.499.680 Ft. Ha ezt az összeget levonjuk az önköltségből, akkor a maradék önköltség (állami normatívával csökkentett) egy gondozási napra jutó összegét osztással kapjuk meg. (4.000.000-1.499.680) / 1040  = 2.404 Ft/fő/nap. Ennél nem lehet magasabb az intézményi térítési díj.

Ebből lehet aztán a személyi térítési díjat is megállapítani, ha a szülő az intézményi térítési díj 100 %-ának megfizetését vállalja. Ha egyszerűbb, akkor személyi térítési díjként akár havidíjat is lehet képezni, de itt is figyelni kell, hogy a havidíj sem lehet magasabb mint az intézményi térítési díj arányosított szorzata  (például heti 2x járó gyereknél kb. 8xszor az int.tér.díj összege).

 

 

Szempontsor jelent meg a szakmai programok módosításához

Szakmai program szempontsor

Kedves Kollégák!

Az EMMI Népesedés- és Gyermekügyi Főosztálya az átalakulással érintett szolgáltatók, valamint a gyámhivatalok részére a szakmai programok véleményezéshez szempontrendszert állított össze.
Ezt az NRSZH közreműködésével eljuttatják minden gyámhivatalhoz, illetve minden szolgáltatóhoz, akinek az adatai az NRSZH adatbázisában rögzítettek.
Mivel a szolgáltatások adatainak időnkénti változása miatt nem minden szolgáltatót ér el az NRSZH, Egyesületünk (MACSKE) és a velünk kapcsolatban álló szervezetek fontosnak tartották, hogy rajtuk keresztül (CSANA Hálózati Összefogás; Harmatcsepp A Jövőért Egyesület: www.családibolcsodek.hu) is juttassuk el az információt  a területen dolgozó Kollégáknak segítséget nyújtva az átalakuló szolgáltatásoknak a szakmailag megfelelő programok elkészítéséhez, a már elkészült szakmai programok szükség szerinti módosításához.
A témában szakmai napot szervezünk, ezzel is segítve a zökkenőmentes feladatteljesítést. A szakmai nap meghívóját az időpontok egyeztetése után a honlapokon és a facebookon közöljük. A téma iránti érdeklődéseteket és részvételi szándékotokat legyetek szívesek jelezni.
2016. október 3.                                                          
 
                                                                                                                                             MACSKE elnökség